ชุดเครื่องกรองน้ำดื่ม-ใช้ในครัวเรือน

สินค้าและบริการของเรา

1. เครี่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

คือ ระบบการกรองน้ำโดยผ่านขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองสิ่งเจือปนต่างๆ
ในน้ำที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งได้แก่สารแขวนลอย สี กลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และหินปูน โดยน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน จะเป็นน้ำที่สะอาด แต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

ระบบการกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. ไส้กรองตะกอน ทำหน้าที่กรองตะกอน ฝุ่น สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ
2. ไส้กรองคาร์บอนบล็อค ทำหน้าที่กำจัดสี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆและสารอินทรีย์ที่ ปะปนมากับน้ำ
3. ไส้กรองหินปูน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูดสารละลาย จำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียมลงสู่น้ำทำให้น้ำ มีความนุ่มนวลมากขึ้น
4. ไส้กรองโพสต์คาร์บอนชนิดอัดแท่ง ทำหน้าที่กำจัดตะกอน สี กลิ่น รส คลอรีน สารอินทรีย์ และสารพิษที่หลงเหลือ จากการกรอง 3 ขั้นตอนแรก
5. ไส้กรองโพสต์คาร์บอนชนิดเกล็ด ทำหน้าที่กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำไปบริโภค

คุณลักษณะการใช้งานของระบบ2. ระบบ R.O. ที่ใช้ในครัวเรือน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการปริมาณการใช้น้ำต่อวันที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 180 ลิตร – 1,000 ลิตร/วัน โดยหลักการของ REVERSE OSMOSIS (R.O.) คือ อาศัยแรงดันน้ำสูงไหลผ่านเมมเบรนที่มีรูขนาดเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอนเมตร ซึ่งก็คือขนาดที่เล็กว่าเชื้อไวรัสจะรอดผ่านได้ เมื่อน้ำผ่านเยื่อกรองแล้วจะได้น้ำบริสุทธิ์ซึ่งจะต่อไปยังแทงก์ที่เก็บน้ำไว้ใช้งาน สำหรับสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำก็จะถูกกรองทิ้ง


อะไรบ้างที่ระบบ R.O.กรองได้?
เยื่อกรองของระบบ R.O. สามารถกำจัดสารเจือปนที่มีอนุภาคใหญ่กว่า 0.001 ไมครอนได้

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบ R.O.คุณสมบัติ
1. สามารถกรองน้ำได้ประมาณวันละ 200 ลิตร
2. ถังน้ำมีความจุ 12 ลิตร
3. สามารถต่อน้ำเข้าตู้เย็นหรือ เครืองทำน้ำแข็งได้
4. สามารถใช้ได้ทั้งน้ำประปาและน้ำบาดาล
ข้อดีของการใช้ระบบ R.O.
น้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านระบบ R.O. จะมีสี, กลิ่น, รส ที่ดีกว่าเดิม
จากประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรก และ สารพิษ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส, ยาฆ่าแมลง, ธาตุกัมมันตรังสี, ความขุ่น, สารแขวนลอยในน้ำ, คลอรีน, แร่ใยหิน ฯลฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้สะอาดและปลอดภัย
ต้นทุนในการผลิตน้ำต่ำ
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้
ห้ามกรองน้ำที่ร้อนกว่า 50 องศาเซลเซียส
เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีของน้ำดื่ม ควรเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา (ทางบริษัทมีจำหน่าย ไส้กรอง และ อะไหล่ทุกชนิดของระบบ R.O.)
หลังจากติดตั้งระบบแล้วหรือเปลี่ยนไส้กรองแล้ว ควร เปิดวาล์วน้ำทิ้งประมาณ 2 นาที


3. ชุดเครื่องกรอง 3 ท่อสเตนเลส


ตัวเครื่องเป็นสเตนเลสทั้งชุด ทนแรงดันน้ำสูง ใช้ระบบสารกรอง 2 ชนิด คือ Actived Carbon , Cation Resin และ ไส้กรองเซรามิคขนาด 0.3 – 0.5 ไมครอน สารกรองทำความสะอาดโดยระบบบ Back wash ในตัวเอง เพียงแค่เปิดวาล์วช่วยทำความสะอาดเท่านั้น สำหรับไส้กรองทำความสะอาดได้อย่างง่าย เพียงแค่ถอดไส้กรองออกมาและจุ่มลงในน้ำ หรือ ปล่อยให้น้ำไหลผ่านไส้กรอง อาจใช้แปรงหรือสกอตไบร์ทถูเบาๆให้สิ่งสกปรกหลุดออก
ข้อแนะนำ
• การล้างไส้กรองควรทำทุก 7 – 15 วัน
• เปลี่ยนสารกรองควรเปลี่ยนตามระยะเวลากำหนด

4.ชุดเครื่องกรองท่อคู่

ชุดเครื่องกรองท่อคู่ มีให้เลือกทั้งแบบ สเตนเลส และพีวีซี ทนแรงดันน้ำสูงใช้ระบบสารกรองสองชนิด Actived Carbon (มีคุณสมบัติในการดูดสี กลิ่น ก๊าซ) และ Cation Resin (มีคุณสมบัติ กรองตะกอนหินปูน และ สารต่างๆที่เจือปนมากับน้ำ) ใช้ได้ทั้งน้ำประปา และ น้ำบาดาล บำรุงรักษาง่าย ด้วยระบบทำความสะอาดแบบ Backwash ในตัวเอง ไม่ต้องถอดสารกรองออกมา เพียงแค่เปิดวาล์วช่วยทำความสะอาดเท่านั้น สารกรองมีอายุการใช้งาน 2 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพและปริมาณน้ำที่ใช้ อัตราการกรองชั่วโมงละ 400 ลิตร

5. ชุดเครื่องกรองสเตนเลสท่อเดี่ยว

ตัวเครื่องเป็นสเตนเลสแท้ ภายในบรรจุไส้กรองเซรามิคชนิดพิเศษซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อายุการใช้งาน 2 – 3 ปี และสามารถถอดเปลี่ยน หรือทำความสะอาดง่าย ใช้ได้ทั้งน้ำบาดาลและน้ำประปา สามารถกรองได้ 150 ลิตร/ชม.