สารกรองน้ำ เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทดสอบน้ำ

สินค้าและบริการของเรา

1. สารกรองเรซิน (Resin)

เป็นสารสังเคราะห์ที่มีหลายชนิด มีรูปร่างคล้ายลูกปัด โปร่งแสง มีสีเหลืองอำพัน มีขนาดตั้งแต่ 0.3-1.2 มิลลิเมตร ขนาดที่นิยมใช้ในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ ได้แก่ 0.4-0.5 มิลลิเมตร สารกรองเรซินชนิดที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำส่วนใหญ่โดยเฉพาะน้ำบาดาลบ่อลึก และน้ำประปา, กำจัดความกระด้างในน้ำ2. สารกรองผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)

ถ่านกัมมันต์มีคุณสมบัติในการดูดสี กลิ่น ก๊าซ และสิ่งเจือปนในน้ำไว้ในรูพรุนทั้งนี้ผงถ่านอาจใช้ร่วมกับทราย หรือสารกรองอื่น ๆ เช่น เรซิน แอนทราไซต์ แมงกานีสแซนด์ เป็นต้น และในการผลิตน้ำบริโภคทั่วไปจะใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด (Granular Activated Carbon, GAC) การบำรุงรักษาทำได้โดยวิธีการล้างย้อนเช่นเดียวกับการล้างสารกรองกรวดทราย3. สารกรองแมงกานีสแซนด์ (Manganese Sand)

ทำจากเม็ดทรายเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์ (MnO2) มีคุณสมบัติสามารถขจัดสนิมน้ำ ธาตุเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว กำมะถันสังกะสี ออกจากน้ำได้ลดหลั่นกันไป การบำรุงรักษาโดยใช้ด่างทับทิม (Potassium Permanganate, KMnO4) ปริมาณการใช้ควรใช้ 1 ช้อนชาต่อสารกรอง 50 ลิตร ปัจจุบันมีสารกรองแมงกานีสซีโอไลท์ที่พัฒนาขึ้น สามารถล้างและคืนคุณสมบัติได้โดยใช้น้ำสะอาด ทำให้สะดวกแก่การใช้มากขึ้น4. สารกรองแอนทราไซด์ (Anthracite)

มีคุณสมบัติสามารถกรองสนิมเหล็กตะกอน ความขุ่นได้ สามารถดูดซับ รส สี กลิ่น สารอินทรีย์ สารพิษต่าง ๆ ที่ปะปนมากับน้ำ เหมาะกับน้ำบาดาล น้ำคลอง และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การบำรุงรักษาทำได้โดยใช้น้ำสะอาดล้างและคืนสภาพโดยวิธีการล้างย้อน
5. เกลือล้างเรซิน (Refined Salt)

เป็นเกลือบริสุทธิ์ 97.5% (ความชื้น 2.5%) เหมาะสำหรับ ล้างเรซิ่น และงานที่ต้องการใช้เกลือสะอาดทั่วไป โดยมีข้อมูลจำเพาะพื้นฐานดังนี้

6. คลอรีนผง (ผงปูนคลอรีน)

คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคลอรีนสามารถทำลายเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ทำการเติม คลอรีนลงไปแล้ว ยังให้ผลในระยะยาวอีกด้วย โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ำอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในภายหลัง
7. น้ำยาสกัดชีวภาพ (EM; Effective Microorganisms)

น้ำสกัดชีวภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืชหรือสัตว์จะถูกย่อยสลายด้วย จุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ สารละลายเข้มข้นอาจจะมีสีน้ำตาลเข้มกรณีที่ใช้กากน้ำตาลเป็นตัวหมัก หรือมีสีน้ำตาลอ่อนเมื่อใช้น้ำตาลชนิดอื่นเป็นตัวหมัก ซึ่งถ้าไม่ผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้วจะพบสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมนเอ็นไซม์ ในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ (พืชหรือสัตว์) จุลินทรีย์ ที่พบในน้ำยาสกัดชีวภาพ มีทั้งที่ต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการออกซิเจน มักเป็นกลุ่มแบคทีเรีย Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococus sp., นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อรา ได้แก่ Aspergillus niger, Pe4nnicillium, Rhizopus และ ยีสต์ ได้แก่ Canida sp. เราสามารถใช้ประโยชน์น้ำยาสกัดชีวภาพ (EM) ในการกำจัดน้ำเสีย และการเพาะเลี้ยงน้ำ
8. น้ำยาแอนตี้สเกล (Antiscale)

น้ำยาแอนตี้สเกล ( Antiscale) เป็นสารที่สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มได้ตามมาตรฐาน ANSI/NSF60 ของ U.S.A. มีประสิทธิภาพควบคุมการเกิดตระกันจาก Silica , Calcium Carbonate , Calcium Sulfate , Barium Sulfate และ Struntium Sulfate อย่างมีประสิทธิภาพ